Archive for the ‘Przyszłość’ Category

Czym sport będzie za lat trzydzieści?

Ba, gdybyż to mógł przewidzieć poczciwy baron de Coubertin, twórca nowożytnej idei olimpijskiej, nigdy by jej chyba nie ogłosił. Sportowa futurologia jest dziedziną słabo jeszcze rozwiniętą. Jeśli pojawiły się jakieś publikacje, to na ogół miały one charakter fantazjowania na temat tego, ile wyniesie rekord w pchnięciu kulą na Księżycu. W bibliotece Instytutu Naukowego Kultury Fizycznej w Warszawie nie ma z tej dziedziny jednej pozycji ani krajowej, ani zagranicznej.

Read the rest of this entry »

Tajemnice kosmosu

Astrofizyka korzysta z metod pomiarowych i teoretycznych fizyki, stosując je do badania wszechświata. W ostatnich paru dziesiątkach lat odkryto tu wiele dziwnych zjawisk i wiele nowych nie wyjaśnionych jeszcze obiektów, jak nove, Supernovae, kwazary, pulsary itd. Jak już wspominaliśmy, astrofizyka teoretyczna stara się wyjaśniać obserwowane na niebie zjawiska, opierając się na założeniu powszechności i jednolitości praw fizyki. W ten sposób wytłumaczono np. zagadkę źródła energii Słońca i innych gwiazd przy pomocy zachodzących w wysokich temperaturach reakcji termojądrowych. Nie jest jednak wykluczone, że w skali kosmicznej występują jeszcze inne, jakościowo nowe, nie znane nam zjawiska, które są niezauważalne i nieważne w skali laboratoryjnej czy nawet w skali naszego globu. Czy we wszechświecie istnieją gwiazdy i galaktyki zbudowane z antymaterii? Czy nie występują w nim jakieś inne, nie znane i nie przewidywane formy materii i nie znane nam „kosmiczne prawa fizyki”? Czy wszechświat jest skończony i ograniczony, czy też nie? Czy istnieje promieniowanie grawitacyjne i jaką rolę odgrywa we wszechświecie? Wiele frapujących odkryć ostatnich lat pozwala przypuszczać, że badania doświadczalne wszechświata mogą nam dostarczyć jeszcze niejednego sensacyjnego odkrycia i wielu nowych zagadek do rozwiązania. Wytłumaczenie przyczynowe tych zagadek będzie ciężkim zadaniem dla teorii, tym bardziej że zapewne nie będzie można nawet podjąć wielu problemów teoretycznych przed budowaniem teorii cząstek elementarnych i teorii plazmy.

Read the rest of this entry »

Przekaz czy informacja?

Nie wiem, dlaczego również w krajach socjalistycznych zdobyło obywatelstwo zaczerpnięte z Mac Luhana określenie „środki masowego przekazu” miast określenia „środki masowej informacji”. Ta różnica jest miarą różnicy między światami i miarą szansy, którą powinniśmy zrealizować „Przekaz” zakłada jego bierną akceptację i przyjmowani bez zastrzeżeń upitraszonych gdzie indziej treści. „Informacja” zakłada istnienie umysłów chłonnych i inteligentnych, którym dostarcza się wiadomości i które te wiadomości analizują, które mogą odrzucić lub przyjąć prezentowane im poglądy. „Przekaz” zakłada debilizm powszechny. „Informacja” – partnerstwo równych i myślących.

Read the rest of this entry »

Prognoza prognoz

Jak więc – zaryzykujmy prognozę – będzie się rozwijała nauka o przyszłości? Edward S. Cornish dostrzega istnienie nowego „plemienia” naukowców, których nazywa futurystami i którzy różnią się od innych swym specyficznym podejściem do zagadnień. Zadanie ich nie jest łatwe. Mają oni być równocześnie twórcami możliwych kształtów przyszłości – innymi słowy, artystami przekształcającymi własne wizje w przewidywania, naukowcami potrafiącymi poddać je ścisłej analizie, biegłymi finansistami umiejącymi na zimno ocenić koszt projektowanych wariantów przyszłości. Są oni „wyspecjalizowanymi fachowcami od spraw ogólnych” o nienasyconej ciekawości poznawczej, o rozległej kulturze ogólnej, obdarzonymi żywą wyobraźnią połączoną z silnie rozwiniętym umysłem analitycznym.

Read the rest of this entry »